Kategorien
Bürogeflüster Geflüster Rechts

SEHSTÜCKE Berlin: Moabit-Walk 2

Graffitis.
Ggrraaffffiittiiss.
GRAFFITIS.
graFFiTis.
GrAfFiTiS.
gRaFfItIs.
G-R-A-F-F-I-T-I-S.
Sitiffarg.
g r a f f i t i s.

Hier gibt’s neue Graffitis  (←bitte anklicken) aus Berlin/Moabit.
Sanfte Grüsse an Colonia Claudia Ara Agrippinesium am Rhein